Veg og VA - Johan Nygårds gate, Otta sentrum

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Maja Krystad
Primær kontakt e-post: majagrondal.krystad@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Sel
Sammendrag: Sel kommune skal fornye vann- og avløpsnettet i Johan Nygårds gate nord for Storgata. Gata skal fornyes med ny gateutforming.Viste planløsninger er på et prinsipp/skisse-nivå, og mer detaljerte tegninger og beskrivelser vil legges ved kunngjøring av konkurransen.Prosjektet omfatter 350 meter gate med kjørebane, sykkelfelt, fortau og møbleringssone, samt tilhørende VA-sanering. Det skal også legges nye VA-ledninger over Martnasplassen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 31.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no