Vestfold fylkeskommune (VFKs) utfordrer til innovative energiløsninger - Energi-fabrikker

Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Stabsavdelingen/Eiendom Org.nr: 944025391
Telefon: 33344000
Web: www.vfk.no E-post: firmapost@vfk.no
Kontaktpunkt: +47 33344287
Primær kontakt: Liv Killengreen Andersen
Primær kontakt e-post: livkillenga@vfk.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold
Sammendrag: VFK tror lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi kan være en økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Målet er at løsningene reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet i Norge, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på de aktuelle virksomhetene og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt. Det antas at det er hensiktsmessig å se ulike energikilder og energisystemer i sammenheng - f.eks. nett-el, solceller, solfangere, fjernvarme, grunnvarme, kjøling, varmepumper, biogass, flis, pellets, el-bil, el-sykkel, solskjerming, styringssystemer m.fl. Det antas hensiktsmessig å forflytte energi mellom ulike systemer. Kan lagringskapasiteten i den norske elbilparken utnyttes? Desentraliserte «Powernodes» med store batterier? Hva og hvilke løsninger ser vi i fremtiden? Hvordan tar vi høyde for de endringene som kommer?
Bransje(r): 60460 - Energiøkonomisering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 01.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no