RIR - LAGER OG VASKEHALL

Oppdragsgiver: ÅF Solid Consult AS Org.nr: 986580719
Telefon: 71191720
Web: www.3s.no E-post: ivar@3s.no
Kontaktpunkt: +47 91190207
Primær kontakt: Ivar Sæter
Primær kontakt e-post: ivar.saeter@afconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Molde
Sammendrag: RIR IKS har planer om å utvide kaldtlagerhall og etablere egen vaskestasjon for dunker. Dette er en utvidelse av eksisterende hall og materialbruk og utseende skal være tilsvarende eksisterende. Areal nybygg; 590 m2 BTA. Estimert kostnadsramme er beregnet til kr. 2,5 mill inkl. mva. I tilknytning til utvidelse av hall skal det etableres avløp fra vaskestasjon med egen sandfangkum og fettutskiller, som kobles på eksisterende nett via ledning som krysser tomten.Takvann føres i lukket system til eksisterende overvannskum.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 06.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no