Nyanlegg - Forlengelse av Vevangvegen i Grane kommune

Oppdragsgiver: Statskog SF - Hovedkontoret Org.nr: 966056258
Telefon: 07800
Web: www.statskog.no E-post: post@statskog.no
Kontaktpunkt: +47 97702252
Primær kontakt: Halle Heggli
Primær kontakt e-post: hhe@statskog.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Grane
Sammendrag: Oppdraget gjelder forlengelse av skogsbilveg 1.170 meter i tillegg til snuplass. Vegen skal bygges som vegklasse 3 etter Landbruks- og matdepartementets vegnormaler, dette betyr helårs skogsbilveg for tømmerbil med tilhenger. Vegen ligger i Svenningdal i Grane kommune i Nordland fylke.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no