Ungdomsbustader Krakereid

Oppdragsgiver: Selje kommune Org.nr: 970541705
Telefon: 57858500
Web: www.selje.kommune.no E-post: post@selje.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97990440
Primær kontakt: Merete Nerland
Primær kontakt e-post: merete.nerland@selje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Selje
Sammendrag: Arbeida omfattar bygging av 6 bueiningar/bustadar samt fellesareal på tomt nr. 9, 10 og 11 i regulert bustadfelt på Krakereid i Selje.Totalentreprisen omfattar rigg og drift, grunnarbeid samt bygningsmessige og tekniske arbeider.Prosjektet dekkjer ein brutto grunnflate på 680 m² inkl. kjellarareal. Kvar bustad har eit nettoareal på 51,9 m².
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no