Belsjø terrasse - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Frogn kommune Org.nr: 963999089
Telefon: 64906000
Web: www.frogn.kommune.no/ E-post: postmottak@frogn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97591130
Primær kontakt: Sverre Vatne
Primær kontakt e-post: ssv@stema-r.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Frogn
Sammendrag: Frogn kommune har besluttet å bygge omsorgsboliger i Belsjø terrasse 19/21. Prosjektet omfatter hovedprosjektet bygg A, bestående av 17 omsorgsboliger, fellesarealer samt administrativ del, totalt ca. 2000m2, oppgradering av tilførselsvei, Belsjø terrasse, med gangfelt og tilpasning av vei til naboer, infrastruktur for høyspent, vann og avløp, samt videreføring av gangsti mellom Ullerud Helsebygg og Belsjø terrasse. Videre er det opsjoner på etablering av takterrasse på bygg A, bygging av et leilighetsbygg B på ca. 800m2 med seks boenheter og felles takterrasse for salg i det åpne markedet, og etablering av ny vannledning for å ivareta nødvendig slokkevannkapasitet.Både bygg A og evt. bygg B skal bygges iht. passivhusstandarden for boliger, NS 3700, og oppnå BREEAM-sertifiseringen "Very Good". Både bygg A og evt. bygg B skal bygges iht. passivhusstandarden for boliger, NS 3700, og oppnå BREEAM-sertifiseringen "Very Good".
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 14.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no