Sjøledning Skagavågen - Hestøya/Hoholmsundet

Oppdragsgiver: Herøy kommune Org.nr: 872417982
Telefon: 75068000
Web: www.heroy-no.kommune.no E-post: heroy.kommune@heroy-no.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90534955
Primær kontakt: Steinar Stien
Primær kontakt e-post: Steinar.Stien@heroy-no.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Herøy
Sammendrag: Herøy kommune skal utvide kapasiteten på vannforsyningen ut til industriområdet Herøy Marine Næringspark på Hestøya. Skissert trase for ny ledning (315 mm PE) er vist i vedlegg 2. Leverandør skal prosjektere og bygge komplett vannledning med tilhørende landtak og tilkoblinger til eksisterende ledningsnett ved Skagavågen, og på land ved industriområdet Herøy Marine Næringspark.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Frist: 14.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no