217472 Infrastruktur ved Raufoss Ungdomsskole 2017 - 2018

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - anskaffelser Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90231666
Primær kontakt: Torbjørn Furuly
Primær kontakt e-post: torbjorn.furuly@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Vestre Toten
Sammendrag: Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen på vegne av Vestre Toten Kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt vedrørende Bygging av ny parkeringsplass ved Raufoss Ungdomsskole, nye gang og sykkelveier, og utskifting av eks VA - anlegg. I tillegg inneholder forespørselen ombygging av eks parkeringsplass ved Raufoss idrettshall, samt utvidelser av vei for bussoppstilling. Anskaffelsen skal gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no