Totalentreprise Finneidfjord høydebasseng

Oppdragsgiver: Hemnes kommune Org.nr: 846316442
Telefon: 75197000
Web: www.hemnes.kommune.no E-post: postmottak@hemnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41212074
Primær kontakt: Atle Tollånes
Primær kontakt e-post: atle.tollanes@hemnes.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Hemnes kommune ønsker å sikre samt øke kvaliteten på vannforsyningen og ønsker i den forbindelsen og etablere et nytt høyde basseng. Kapasitet på bassenget skal være 350 m3.Anskaffelsesformen er en åpen anbudskonkurranse med mulighet for forhandling. Vi kommer i denne konkurransen til å benytte oss av forhandlingsmuligheten.
Bransje(r): 96569 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.07.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no