Bokollektiv og dagaktivitetssenter Nesvegen 7 -BYGG

Oppdragsgiver: Seljord Kommune Org.nr: 964963738
Telefon: 35065100
Web: www.seljord.kommune.no E-post: post@seljord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91689618
Primær kontakt: Egil Birkrem
Primær kontakt e-post: egil.birkrem@seljord.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Seljord kommune skal bygge nytt bygg i Nesvegen 7. Bygget skal inneholde bokollektiv med 9 plasser, dagaktivitetssenter for demente som bor hjemme og parkeringsareal i kjeller for tjenestebiler tilhørende hjemmetjenestene.Demensavdelingen ved Nesbukti pleie og omsorgssenter i Nesvegen 10 skal ombygges/utvides med 2 pasientrom. Totalt areal er på ca 1442 m2 der bokollektivet utgjør ca 835 m2, dagaktivitetssenteret ca 120 m2, utviding av demensavdelingen ca 117 m2 og parkeringskjeller ca 370 m2.Ny dobbel garasje for nabo som erstatning for dagens garasje som må rives, ca 50 m2. Riving av dagens bolighus og uthus i Nesvegen 7 samt felles garasje/uthus med nabo i vest, Moganvegen 10.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no