Vikna kommune - Rørvik helsesenter - Rivningsentreprise

Oppdragsgiver: VIKNA KOMMUNE Org.nr: 944976728
Telefon: 74393300
Web: www.vikna.kommune.no/ E-post: vikna@vikna.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41419975
Primær kontakt: Erik Jakobsen
Primær kontakt e-post: erik.jakobsen@vikna.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Vikna
Sammendrag: Vikna kommune skal samlokalisere helse- og omsorgstjenesten i kommunen ved utbygging og ombygging av eksisterende Rørvik sykestue til fremtidig Rørvik helsesenter.Ombyggingen og utbyggingen vil skje i 2 faser hvor 1. fase omfatter ombygging av plan 1 fløy B, ombygging av 4 beboerrom i plan 2 fløy C, samt bygging av nytt parkeringsdekke i forlengelsen av fløy B.Fase 2 består av et nytt bygg (fløy D og E) som skal inneholde legetjenesten, laboratoriet, dialyse, resepsjon, rus og psykiatrilokaler i plan 0. Plan 1 inneholder helsestasjon, fysioterapi, kantine og møterom. Plan 2 og 3 inneholder 17 omsorgsboliger. I tillegg ombygging i eksisterende bygg fløy A og C og utomhus arealer.Denne forespørselen omhandler kun rivningsarbeider som skal utføres før oppstart Fase 1 og det vises til beskrivelser for omfanget av arbeidene.
Bransje(r): 10080 - Riving og sanering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no