Avskjærende grøfter og overvannsledninger - fase 2.

Oppdragsgiver: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD Org.nr: 974760282
Telefon: 73904050
Web: www.dirmin.no E-post: mail@dirmin.no
Kontaktpunkt: +47 90473464
Primær kontakt: Jan Atle Lund
Primær kontakt e-post: jan.lund@dirmin.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Meldal
Sammendrag: Ca. 800m grøft, kummer, overvannsledninger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.07.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no