T-kryss og bussholdeplass

Oppdragsgiver: Sande kommune (Vestfold) Org.nr: 938971471
Telefon: 33787000
Web: www.sande-ve.kommune.no E-post: postmottak@sande-ve.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 33780000
Primær kontakt: Ragnar Krane
Primær kontakt e-post: mahage@sanve.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Sande kommune skal anlegge ny busslomme og T-kryss på FV 319 - Hans K Evensens vei iht konkurransegrunnlagets kart og tegninger.Sande kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse vedr. ny busslomme og T-kryss, som en totalentreprise basert på tilbudsreglene i denne innbydelse og NS 8406, alternativ NS 8405.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no