VA-anlegg Vilberg del 1

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91656402
Primær kontakt: Silje Bakke-Hegli
Primær kontakt e-post: silje.bake-hegli@ullensaker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Ullensaker
Sammendrag: Legging av nye samt utblokking av eksisterende VA-ledninger på VIlberg I Ullensaker kommune. Prosjektet omfatter store plasstøpte kummer, provisorisk vannforsyning på hovedvannledning, styrt boring under fylkesveg og utblokking av eksisterende ledning. I prosjektet inngår også trekkerør og trekkekummer.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Frist: 14.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no