Dekkelegging, kommunale vegar, Selje kommune-2017

Oppdragsgiver: Selje kommune Org.nr: 970541705
Telefon: 57858500
Web: www.selje.kommune.no E-post: post@selje.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97990415
Primær kontakt: terje nybakk
Primær kontakt e-post: terje.nybakk@selje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Selje
Sammendrag: Avretting og legging av asfaltdekker på kommunale vegar i Selje kommune fylgjande stader:Selje: Krakereid, Skogen og Øvre BergeLeikanger: Ved kyrkja.Jfr. elles kartvedlegga
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Lågaste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 11.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no