C00109 - Bardufoss - Banelys nord generalentreprise

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 97579471
Primær kontakt: Kjell Heitmann
Primær kontakt e-post: kjell.heitmann@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Målselv
Sammendrag: Det skal etableres ny el-forsyning frem til taksebanekantlys for taksebane B, C og Y. Dette betyr at kabler og serietrafoer skiftes ut. Forsyning hentes fra banelyskiosk vest og det skal benyttes eksisterende trekkerør der det er mulig ved at gammelt utstyr/kabler fjernes. På deler av anlegget må det graves nye grøfter for trekkerør og kummer. Nye lys skal monteres i eksisterende potter/kummer. På taksebane Y langs PARK 1 må det settes ned nye nedfelte taksebanekantlys på nordsiden av taksebanen.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.07.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no