Punktutbetring av Støavegen

Oppdragsgiver: Fusa kommune Org.nr: 964968896
Telefon: 56580100
Web: www.fusa.kommune.no E-post: post@fusa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56580137
Primær kontakt: Øystein Havsgård
Primær kontakt e-post: oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Fusa
Sammendrag: Fusa kommune skal utbetre og gjere førefallande arbeid på den kommunale vegen -Støavegen. Det skal utførast utbetringar som vegutviding, opprusting/utbetring avveg/dekke, nytt slitedekke, rekkverksarbeid, utbetring av tørrmur og grøftereinsk m.m.Prosjekta skal utførast i totalentreprise basert på konkurransegrunnlaget. Oppdraget omfattarprosjektering, utføring av entreprenørarbeid og levering av tilhøyrande tekniske anlegg.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no