Anskaffelse av renseanlegg

Oppdragsgiver: Lofoten Avfallsselskap IKS v/Innkjøpsservice Advokatfirma AS Org.nr: 993415286
Telefon: 93401211
Primær kontakt: Rolf Willy Berg
Primær kontakt e-post: rolf.berg@innkjopsservice.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: LAS har behov for rensing av sigevann fra Haugen Avfallsdeponi i samsvar med pålegg fra Fylkesmannen i Nordland.Renseanlegget skal sikre at renset sigevann fra deponiet tilfredsstiller kravene gitt av anleggets utslippstillatelse, og må ha en kapasitet på anslagsvis inntil 20 m3/h.For mer informasjon, se konkurransedokumentene.
Bransje(r): 96525 - Vannrensing- og vannrenseanlegg
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no