Geitbåtmuseet - antikvarisk rehab

Oppdragsgiver: Cand oecon Stein Storsul Org.nr: 874387762
Web: E-post: stein@storsul.no
Kontaktpunkt: +47 90594248
Primær kontakt: Stein Storsul
Primær kontakt e-post: stein@storsul.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Halsa
Sammendrag: Geitbåt eiendom AS inviterer til åpen anbudskonkurranse om å prosjektere rehabiliteringen av Geitbåtmuseets hovedbygning - Sliperiet - på Engan i Halsa kommune i h.h.t. det konkurransegrunnlaget som presenteres her.Denne historiske industribygningen tjener som magasin for museets båtsamling og annet materiale knyttet til tradisjonelt håndverk, og forskning, forvaltning og formidling av den materielle og immaterielle kulturarv som er knyttet til dette. Prosjekteringen skal legge til grunn at rehabiliteringen skal også gjelder bygningens verdi som historisk industribygg, idet alle bygningsmessige arbeider skal ivareta antikvariske prinsipper og mål. Sliperiet skal bevares og brukes som en kald bygning, altså uten klimastyring og med naturlig ventilasjon gjennom årstidene.Prosjekteringsoppdraget skal inkludere prosjekteringsledelse og nødvendige rådgivingstjenester for å løse oppgaven.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.08.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.06.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no