Malvik kommune, Prosessanlegg inkl. elektro for prosess og bygg

Oppdragsgiver: Malvik kommune, Areal og samfunnsplanlegging Org.nr: 971035560
Telefon: 73972000
Web: www.malvik.kommune.no E-post: postmottak@malvik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 73972057
Primær kontakt: Tom Havnes
Primær kontakt e-post: tom.havnes@malvik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Malvik
Sammendrag: Kontraktarbeidet omfatter prosessanlegg for nytt renseanlegg for avløp. Inntak, prosess-elektro/ automasjon, lys og varme for prosess, bygg og personaldel.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no