Ombygging NES-bygg Fase 1

Oppdragsgiver: Aure kommune Org.nr: 988913898
Telefon: 71647400
Web: www.aure.kommune.no E-post: postmottak@aure.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48899222
Primær kontakt: Bjørn Tore Kjønnø
Primær kontakt e-post: bjorn@ikon.as
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Aure
Sammendrag: Byggherre, Aure kommune, planlegger å kjøpe «NEAS-bygget» på Kjelklia. NEAS sin virksomhet i bygget skal opprettholdes, men kommunen skal også ta i bruk øvrig ledig areal til bla. hjelpemiddelsentralen, FDV, VAR og feiervesenet. I tillegg skal det etableres midlertidig brannstasjon/ vognhall i bygget som skal benyttes frem til ny brannstasjon står klar vest for bygget. Ny brannstasjon lyses ut i en egen konkurranse.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no