E39 Litlabøkrysset

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Nina Rikstad
Primær kontakt e-post: nina.rikstad@vegvesen.no
Utførelsessted: Stord, Hordaland Fylke
Sammendrag: Arbeidets hovedpreg bestå av sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterendekulvert. Masseflytting av utsprengt materiale med langsgående trafikk på E39.Utfordringene her ligger hovedsakelig i sikring og effektiv sprenging, rydding,masseflytting og boring/lading mens trafikken forbi anleggsområdet opprettholdes.Eksisterende kulvertkonstruksjon skal rives og erstattes med plasstøpt kulvert meddimensjon b=3,8m og h=3,95m.Det skal også i forkant av arbeidet med kulvertkonstruksjon etableres midlertidigvannledning med stor dimensjon forbi anleggsområdet.Nye vannkummer (permanent) som ivareta hovedforsyningsledning (ringledning) til Stordkommunalteknikk skal etableres samtidig med ny kulvertkonstruksjon.Videre arbeid er hovedsakelig asfalt, rekkverk, skilting og merking.Arbeidet pågår hovedsakelig mellom profil ca. 6400 til profil ca. 6700.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no