Strategisk tiltak sikkerhet

Oppdragsgiver: Skatteetaten Org.nr: 974761076
Telefon: 22077000
Web: www.skatteetaten.no E-post: skattedirektoratet@skatteetaten.no
Primær kontakt: Kristin Lyng
Primær kontakt e-post: Kristin.Lyng@skatteetaten.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Strategisk tiltak Sikkerhet i Skatteetaten har som overordnet målsetning å sørge for at gode sikkerhetstiltak opprettholdes i en stadig mer krevende driftssituasjon og hvor samfunnsmessige behov er stadig økende.Skatteetaten har et behov for å knytte til seg en eller flere leverandører som kan bistå organisasjonen med etableringen av både tekniske, prosess-messige og organisatoriske løsninger. Vedlagte invitasjon til markedsdialog gir mer informasjon om omfang for tiltaket.
Bransje(r): 60350 - Datasikkerhet
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no