Kunstgressbane inkludert prosjektering og montering av lysanlegg

Oppdragsgiver: Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste Org.nr: 964994129
Telefon: 77212800
Web: www.storfjord.kommune.no E-post: post@storfjord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90519044
Primær kontakt: Ole Rødum
Primær kontakt e-post: ole.rodum@storfjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Storfjord
Sammendrag: Storfjord kommune inviterer til anbudskonkurranse for grunnarbeider vedrørende etablering av kunstgressbane på Hatteng. Det eksisterer i dag en grusbane på samme lokalitet. Denne skal oppgraderes til kunstgressbane. Denne konkurransen omfatter grunnarbeid og elektro. Kunstgressbanen skal bygges etter Norges Fotballforbunds (NFF) krav til kvalitet for breddefotball. Kunstgressbanen etableres på samme lokalitet som eksisterende grusbane. God tilkomst. Arbeidene skal foregå nær skole og sikkerheten må ivaretas i hele anleggsperioden. Banen skal belyses med LED banebelysning. Elektrokapittelet inneholder nærmere informasjon av funksjonskrav og krav til prosjektering av løsninger og leveranser.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 9654 - Anleggsgartnere | 13281 - Kunstgress
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no