Anskaffelse av plankonsulent- Romsåstoppen Barnehage

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45850042
Primær kontakt: Iren Marugg
Primær kontakt e-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Oppdragsgiver forvalter kommunens barnehageportefølje og har fått i oppdrag av Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) og Byrådsavdeling for byutvikling (BYE) til å bistå ved omregulering av Romsåstoppen barnehage til barnehageformål. Oppdragsgiver har i denne sammenheng behov for plankonsulent for gjennomføringen av omreguleringen.Leverandør som tildeles kontrakt vil være ansvarlig for alle ytelser/avklaringer tilknyttet omreguleringsprosessen, herunder kontrahering av nødvendige underleverandører (geoteknikk, trafikkonsulent o.l.).Tomt 96/188 er regulert til off. bygning, bygg på 96/89 er regulert til næring. Oppdragsgiver ønsker utvidelse av barnehagen, se vedlagte mulighetsstudie inntatt som vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no