Tøyengata 47 - Refundamentering - 12 oppganger

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF Org.nr: 974780747
Telefon: 23460500
Web: www.boligbygg.no E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 02180
Primær kontakt: Rolf Christian Risstad Gauer
Primær kontakt e-post: rolf.gauer@bby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Tøyengata 47 ble bygget i 1913 som arbeiderboliger for ansatte i Oslo kommune. Eiendommen er oppført på Byarkitektens gul liste.Byggene er:47 AB med 2 oppganger og 14 leiligheter47 C F med 4 oppganger og 28 leiligheter47 GM med 6 oppganger og 42 leiligheterFasadene på AB samt GM er kraftig oppsprukket på grunn av setninger. GM kun på den halvdelen som vender mot Hagegata. CF har kun en stor sprekk på hjørnet av gavlvegg mot Hagegata. De største sprekkene ble pusset over i 2016. Oppfølging av setninger og grunnvannstand samt undersøkelser av grunnforhold og bunnledninger har gitt en indikasjon på at setningene skyldes en kombinasjon av utvasking og tele.Arbeidet vil bestå av refundamentering av deler av bygningsmassen, grunnisolasjon av hele bygningsmassen og reparasjon / vedlikehold av alle bunnledninger.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99902 - Fasadeentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no