Bruvedlikehold Skar bru, Hagabrua og Babrua

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 47898683
Primær kontakt: Solgunn Langlo
Primær kontakt e-post: solgunn.langlo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Dette konkurransegrunnlaget omfatter en samlekontrakt for bruvedlikeholdsarbeider iMøre og Romsdal på 3stk bruer.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no