VA-anlegg Nordliveien, Hamran, Lyngdal

Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Org.nr: 946485764
Telefon: 38334000
Web: www.lyngdal.kommune.no E-post: post@lyngdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90218499
Primær kontakt: Roy Fredbo
Primær kontakt e-post: post@lyngdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Sammendrag: Lyngdal kommune ønsker anbud på utbygging av VA-anlegg Rosfjordveien og Nordliveien i Hamran boligfelt.Prosjektet består av VA-anlegg samt framføring av nye vann- og kloakkledninger samt utskifting av gamle ledninger langs Nordliveien.Byggeplassen er Hamran boligfelt på hele strekningen av Nordliveien og deler av Rosfjordveien fra rundkjøring til kryss med Nordliveien. Kabler og el-ledninger må registreres av entreprenør etter behov.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no