Høybråten belegg

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440396
Primær kontakt: Ingebjørg Røgelstand
Primær kontakt e-post: ingebjorg.rogelstad@vav.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Vann- og avløpsetaten i Oslo har som mål å forsyne byen med nok og godt vann. Dette forutsetter at vannforsyningssystemet har evne og kapasitet til å transportere drikkevannet til forbrukerne. Eksisterende hovedledningsnett må utbedres og fornyes for å oppnå dette målet. I den forbindelse skal hovedledninger i et område i Høybråten sør belegges.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 08.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no