Kjøp av entreprenør- og gartnertjenester for opparbeidelsen av kunstgressbane ved Møvig skole, Kristiansand

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune Org.nr: 963296746
Telefon: 38075000
Web: www.kristiansand.kommune.no E-post: postmottak@kristiansand.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91152223
Primær kontakt: Rita Galteland
Primær kontakt e-post: rita.galteland@kristiansand.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Sammendrag: Denne konkurransen gjelder opparbeidelse av kunstgressbane på Møvig skole.  Oppdraget inneholder grunnarbeider, legging av kunstgress, etablering av lysmaster, belysning, jordkabel, trekkrør m.m. og opparbeidelse av lengdegrop.  
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 9654 - Anleggsgartnere | 13281 - Kunstgress
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no