Joagarden barnehage, tilbygg og ombygging. Generalentreprise

Oppdragsgiver: Omega Areal AS Org.nr: 986930264
Telefon: 97540000
Web: www.omegaiat.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 95879713
Primær kontakt: Larisa Hollund
Primær kontakt e-post: larisa@omega.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Suldal
Sammendrag: Suldal kommune skal foreta ombygging av Joagarden barnehage i Suldal Kommune.Joagarden barnehage består av 3 avdelinger i dag og er bygget i år 2000. Det er ett etasjesbygg i trekonstruksjon.Barnehagen skal bygges i to retninger, tilbygg med ny avdeling i retning nord og ombyggingog utvidelse av inngangsparti i retning sør. Dette er ikke hovedombygging. Ombygget areal erpå 132m2, mens tilbygget er på 134 m2.Bygget skal være i drift under ombyggingen og arbeid skal deles i to faser.Tilbygget medfører en del av ombygging av eksisterende tilstøtende rom.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no