Utskifting av ventilasjonsaggregater - Folkehelseinstituttet

Oppdragsgiver: Statsbygg Hovedkontor Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 95918439
Primær kontakt: Peder Jørgensen
Primær kontakt e-post: pjor@statsbygg.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Utskifting av ventilasjonsaggregater i Folkehelseinstituttet. Ventilasjonsaggregatene er lokalisert i Lovisenberggata 6. Oppdraget omfatter å fjerne nåværende ventilasjonsaggregater, samt levering og installering av nye. Elektroarbeider og VVS-arbeider er med i denne entreprisen.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.09.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no