Opprusting av kommunal veg Himo- Kalvtrøen- Ombekken.

Oppdragsgiver: Overhalla kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47511325
Primær kontakt: Michael Wærnes
Primær kontakt e-post: Michael.Waernes@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Overhalla kommune ønsker å oppgradere eksisterende kommunal grusveg mellom Himo og Ombekken. Deler av strekningen må forsterkes. Forsterkning med bruk av geonett er valgt for å redusere tykkelse på ny overbygning. Hele vegstrekningen skal asfalteres. I tillegg må det utføres grøft rensk langs store deler av strekningen, samt utskifting av eksisterende stikkrenner.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no