VA-sanering Kjenn

Oppdragsgiver: Vestby kommune Org.nr: 943485437
Telefon: 64980100
Web: www.vestby.kommune.no E-post: post@vestby.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 93214911
Primær kontakt: Arne Kristian Sogn
Primær kontakt e-post: arne.kr.sogn@vestby.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Sammendrag: Vestby kommune skal legge nytt vann- og avløpsnett på Kjenn. Området har i dag egen brønn. Området skal tilkobles kommunalt nett. Lenge på ledningstraseer er ca. 800 m.I tillegg skal det graves kabelgrøfter og settes opp ny belysning.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no