Tromsø kommune - P900705 Dramsvegen - Grøholtvegen VVA-prosjekt

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS avd.Tromsø Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Primær kontakt: Arnulf Rapp
Primær kontakt e-post: arnulf.rapp@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Oppdraget gjelder grave- og ledningsarbeid som inkluderer sanering av vann- og avløpsledningsanlegg i Grøholtvegen og etablering av nytt hoved vann- og avløpsanlegg i deler av Dramsvegen og Breivangvegen, lokalisert på Tromsøya.Prosjektet har grensesnitt med utbygging av Tromsøbadet, det vil si at de nye ledningene som blir etablert, skal blant annet brukes for å lede bort spill- og overvann fra det nye Tromsøbadet og Turnhall.Prosjekteringsoppdraget utføres av Sweco AS og Sweco AS skal bidra med nødvendig oppfølging under utførelse. Sweco AS er også tillagt oppgave som ansvarlig søker. Det er totalt ca. 1200 lm grøftetrasé.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.09.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no