Trøgstadheimen bo- og servicesenter - brannteknisk oppgradering

Oppdragsgiver: Trøgstad kommune Org.nr: 964947260
Telefon: 69681600
Web: www.trogstad.no E-post: postmottak@trogstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69001802
Primær kontakt: Thomas Gunneng
Primær kontakt e-post: Thomas.Gunneng@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Trøgstad
Sammendrag: Trøgstadheimen Bo- og Servicesenter skal oppgraderes med et automatisk slokkeanlegg.I forbindelse med nytt sprinkelanlegg skal ny vannledning til bygget etableres. Det skal i tillegg etableres et nytt frittstående bygg for sprinklersentralen og eventuell trykkøkningspumpe.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no