Asfaltering på Lyngfeltet, 1825 Tomter, Hobøl Kommune

Oppdragsgiver: Hobøl kommune Org.nr: 964947449
Telefon: 69924400
Web: www.hobol.kommune.no E-post: post@hobol.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69818857
Primær kontakt: Christian Gutierrez
Primær kontakt e-post: christian.gutierrez@hobol.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Hobøl
Sammendrag: I hovedsak omfatter arbeidene noe grunnarbeid med avretting og asfaltering og, herunder fallforhold og overflatevanns håndtering. I tillegg skal det gjøres noen tilpasninger i forhold til innkjørsler m.m.
Bransje(r): 68425 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no