Utvidelse NBBS

Oppdragsgiver: Nærøy kommune Org.nr: 944350497
Telefon: 74382600
Web: www.naroy.kommune.no E-post: postmottak@naroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74382600
Primær kontakt: Svein Storø
Primær kontakt e-post: svein.storo@naroy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet gjelder utvidelse av oppholdsareal v/trapperom over to etasjer ved Nærøy bo og behandlingssenterMan legger opp til at entreprenør skal foreslå en komplett løsning for levering av bygg/tilbygg etter funksjonsbeskrivelsen og tilhørende skisser/vedlegg (vedlegg 1).Detaljprosjektering og prosjektadministrasjon utføres av tilbyder og en tidsplan skal være en del av tilbudet.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no