VA Strandastø - Strand kirke

Oppdragsgiver: IVAR IKS Org.nr: 871035032
Telefon: 51908500
Web: www.ivar.no E-post: ivar@ivar.no
Kontaktpunkt: +47 99230406
Primær kontakt: Morten Fenne
Primær kontakt e-post: morten.fenne@ivar.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: IVAR IKS skal etablere en ny 400mm vannledning mellom Strandastø og Strand kirke. Samtidig skal Strand kommune legge til rette for spillvannsystem for beboere langs Kyrkjebakken. Lyse benytter anledningen til å oppgradere el og fibernettet.Vannledningen er en del av et større prosjekt om å sikre bedre vannforsyning til Tau. Spillvannet skal håndteres av en ny etablert pumpestasjon ved Strandastø (settes opp høsten 2017).Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedlegg til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no