Nittedal kommune. Ny avløpspumpestasjon PA Slattum - Entreprise E2 - pumper, rør, ventiler og elektrotekniske anlegg

Oppdragsgiver: Nittedal kommune Org.nr: 971643870
Telefon: 67059000
Web: www.nittedal.kommune.no E-post: postmottak@nittedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 67059000
Primær kontakt: Øyvind Tåsåsen
Primær kontakt e-post: oyvind.tasasen@nittedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Nittedal
Sammendrag: Levering og montering av pumper, rør, ventiler og elektrotekniske anlegg i forbindelse med bygging av ny PA Slattum.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no