Sandvika Fjordpark BT-2

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 96669559
Primær kontakt: Olog Big
Primær kontakt e-post: olog.big@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Bærum kommune skal bygg en aktivitetspark på Kadettangen i Sandvika.Parken opparbeides i to byggetrinn. Byggetrinn 1, etablert i 2017, omfattet etablering av en festplass, nytt VA-anlegg, legging av trekkerør for EL-anlegg for hele parkområdet samt mastefundamenter for ny belysning i Byaksen, ny trafo og deler av parkarealene i tilknytning til Brambanis vei.BT2 innbefatter etablering av de resterende grønne plen- og engarealene, terrengtrapper, kanter, murer, nye trebrygger og bryggedekker, fullføring av kyststien med asfalt og andre beleggsareal, dusjområder og møblering. Det skal bygges et servicebygg sentralt i området. Det må påregnes tilpasninger mot bygget.Materialpaletten som er påbegynt i BT1 skal gjennomføres i BT2.
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere | 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no