Fresing og asfaltering Grønmo gjenbruksstasjon

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Renovasjonsetaten Org.nr: 976820088
Telefon: 23483650
Web: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 02180
Primær kontakt: Nina Angell
Primær kontakt e-post: nina.angell@ren.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Renovasjonsetaten (REN) har behov for å inngå en avtale om fresing og asfaltering av to områder på Grønmo gjenbruksstasjon. I tillegg er det behov for reparasjon av en asfaltkant ved Farlig Avfall-bua. For ytterligere spesifikasjoner, se kravspesifikasjonen i vedlegg 2.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris 80 % Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Anleggstid 20 %
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 31.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no