KK - Enkeltanskaffelse - kjøp av anleggsrørleggertjeneste

Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Org.nr: 991891919
Telefon: 71574000
Web: www.kristiansund.no E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no
Primær kontakt: Svein Erik Dyrseth
Primær kontakt e-post: svein.erik.dyrseth@kristiansund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Kristiansund
Sammendrag: Kristiansund kommune v/ kommunalteknikk skal gå til anskaffelse av en Anleggsrørlegger til et tidsavgrenset prosjekt i Kristiansund kommune.Avtalen opphøres ved prosjektets slutt (anslått 1,5 - 2 år) eller om oppdragsgiver av andre årsaker ikke lenger trenger tjenesten. Oppsigelsestid er da satt til 2 mnd.
Bransje(r): 11123 - Rørleggertjenester
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.10.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no