Estenstadshytta - generalentreprise nytt toalettbygg

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Primær kontakt: Kristin Klüver Kamvik
Primær kontakt e-post: kristin.kamvik@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Estenstadhytta skal i løpet av høsten 2017 få tilgang til det kommunale ledningsnettet for vann og avløp. I den anledning er det også behov for et nytt toalettbygg. Toalettbygget skal inneholde fire publikumstoaletter, hvorav to er HC-toalett med stellebord, samt en personalgarderobe og en utsalgsbod. Bygget skal være på om lag 50 kvm.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no