Revisjon 2018

Oppdragsgiver: Ruter As Org.nr: 991609407
Telefon: 40006700
Web: www.ruter.no E-post: post@ruter.no
Kontaktpunkt: +47 91359370
Primær kontakt: Rolf Korneliussen
Primær kontakt e-post: rolf.korneliussen@ruter.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Anskaffelsens formål er å få dekket ordinært lovpålagt revisjon i samsvar med god revisorskikk for regnskapsårene fra og med 2018 til og med 2021 med en opsjon på inntil 1 år,samt rådgivning innenfor tilgrensede områder. Med tilgrensede områder menes f.eks. revisjon av spesielle prosjekt og tilskudd til disse, faglige utfordringer ifb med mva., skatt, lønn, pensjon, internkontroll, rutiner og lovanvendelser innenfor området.Ruter ønsker derfor å inngå en rammeavtale med en leverandør på disse revisortjenestene.Revisjonsselskapet må ha forretningskontor i Oslo eller i tilgrenset område.Revisor må være norsktalende.Reise og opphold ifb med revisjon betales i av tilbyder.
Bransje(r): 96564 - Revisjon
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no