Brennåsmoen 51

Oppdragsgiver: Songdalden kommune Org.nr: 938091900
Telefon: 38183333
Web: www.songdalen.kommune.no E-post: postmottak@songdalen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Frederik Sømme
Primær kontakt e-post: Frederik.Somme@asplanviak.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Dagens seks boliger i Brennåsmoen 51 i Songdalen kommune, har behov for til dels omfattende oppussing for fortsatt utleie. Arbeidene som ønskes utført gjelder i hovedsak innvendige arbeid, men med opsjon for div. utvendig arbeid. Planlagt oppstart i november 2017 og ferdigstillelse til 1. mars 2018. Boligene har hatt til dels hard bruk, som boliger for vanskeligstilte.
Bransje(r): 78945 - Entreprenører | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no