Molde sjukehus - 4. etasje vestfløy

Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal HF Org.nr: 997005562
Telefon: 70105000
Web: www.helse-mr.no E-post: postmottak@helse-mr.no
Kontaktpunkt: +47 90231969
Primær kontakt: Janne Kristin Pedersen
Primær kontakt e-post: janne.kristin.pedersen@helse-mr.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Molde
Sammendrag: Helse Møre og Romsdal HF skal oppgradere 4. etasje vestfløy på Molde sjukehus mht. brannsikkerhet. Arbeidene vil i all hovedsak omfatte sprinkling på avdelingen. Avdelingen skal fullsprinkles for å bedre brann- og personsikkerheten ved sjukehuset. I tidligere byggetrinn er det fremlagt forsyning til avdelingen med sprinklertilførsel.Anskaffelsen omfatter også bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget, noe ventilasjonsarbeider og noe elektrotekniske arbeider.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no