Rammeavtale for entreprenørtjenester innen tre- og tømrerarbeid

Oppdragsgiver: Vest-Agder fylkeskommune Org.nr: 960895827
Telefon: 38074500
Web: www.vaf.no E-post: postmottak@vaf.no
Kontaktpunkt: +47 38074779
Primær kontakt: Lene Saga Mosby
Primær kontakt e-post: LeneSaga.Mosby@vaf.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Konkurransen gjelder rammeavtale på entreprenørarbeid innen tre- og tømrerarbeider i østre del av Vest - Agder. Tilbyder må levere tilbud på hele oppdraget, dette er beskrevet i kapittel 5 i konkurransegrunnlaget. Vest-Agder fylkeskommune kjøper i østre Vest-Agder tømrertjenester/-materiell for ca. 1 mill pr. år. Fakturabeløp er ca. 40/60 henholdsvis for varer og tjenester. Vest-Agder fylkeskommune forbeholder seg retten til å kunne kjøpe inn materiell på egne avtaler eller etter priskonkurranse. Leverandøren må legge til grunn at ovennevnte beløp for årlige avrop er beheftet med betydelig usikkerhet, og er kun oppgitt som en indikasjon på avtalenes mulige størrelse og omfang basert på oppdragsgivers erfaringstall. Oppdraget er nærmere spesifisert i kapittel 5 i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 78945 - Entreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 07.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no