NOR009-2017 Rørleggartenester VA til Os kommune - parallell rammeavtale

Oppdragsgiver: Os kommune (Hordaland) Org.nr: 844458312
Telefon: 56575000
Web: www.oskommune.no E-post: postmottak@os-ho.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56575143
Primær kontakt: Sissel Riise
Primær kontakt e-post: sihr@os-ho.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Os
Sammendrag: Os kommune vil inngå parallell rammeavtale med inntil tre leverandører om løpende oppdrag innen rørleggertjenester for prosjektavdelinga knytt til VA-området.Rammeavtalene har som formål å forenkle anskaffelsen av mindre oppdrag og hasteoppdrag, der egen konkurranse vil bli forholdsmessig ressurs- og/eller tidkrevende. Oppdrag under rammeavtalene vil derfor omfatte de installasjons- og vedlikeholdsarbeider som ikke lyses ut som egen konkurranse. Hvilke arbeider som lyses ut som egen konkurranse avhenger blant annet av arbeidenes omfang og karakter.
Bransje(r): 11123 - Rørleggertjenester
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.11.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no