Lønnås BBS - Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48381004
Primær kontakt: Rolf Haugerud
Primær kontakt e-post: rhau@hrprosjekt.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet gjelder oppgradering av fellesarealer på Lønnås BBS. Lønnås er et bo- og behandlingssenter på ca 7 600m2 i full drift. Eksisterende bygg med areal på ca 7 600m2 er fordelt på 3 etasjer. Overflater i fellesarealer skal oppgraderes i alle etasjer. Overflater i fellesarealer i alle etasjer skal oppgraderes, herunder himlinger, vegger og gulv etc. Belysning skal skiftes i arealer som berøres.Alle arbeider skal utføres under full drift av dagens bo- og behandlingssenter.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 60500 - Fasadebehandling
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.12.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.11.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no